Hoogstraat 49 met Pakhuis is verkocht op 30 november 1934

Openbare verkooping

Akte, voor notaris Johan Karel Eblé te Gorinchem, waarbij de Vereenigde Leerdamsche Bootmaatschappijen verklaren via een veiling te hebben verkocht aan Willem van Hoogdalem Gerritszoon, slager, wonend te Leerdam, een woonhuis aan de Hoogstraat 49 en de Groote Steiger aldaar (kad. sectie B no. 3911) en een pakhuis aan de Groote Steiger (kad. sectie B no. 3912).

Note: Deze akte willen wij opvragen voor meer informatie.