Oproep in Het Kontakt

Inmiddels zijn we een aantal maanden bezig met het onderzoek naar de tunnels van Leerdam. Om een groter bereik te krijgen en meer informatie te kunnen krijgen, is er een stukje in Het Kontakt gekomen met een oproep of er mensen zijn die meer informatie hebben over de tunnels en eventueel beeldmateriaal.

Tunnels van Leerdam